image calendrier 2022-06-30

Ausfluch an d´Éislek mam Gaart an Heem Hunchereng-Fenneg-Näerzeng

Ausfluch den 30. Juni 2022 an d´Éisleck op Binsfeld an an de Shoppingcenter « A Massen »

Lass geet et den 30. Juni mueres um 8.30 Auer zu Näerzeng, duerno Hunchereng, Fenneng a Beetebuerg.

Fir d’éischt fueren mir op Binsfeld an de Musée Rural « A Schiewech » fir eng Visite guidée vum Musée.

Hei hu mir dann och eist Mëttegiessen.

Wa mir dann gudd gies hun geet et weider an de Shoppingzenter « A Massen ». Hei as dann vill Zäit fir all di schéin Butteker ze besichen.

Mellt Iech w.e.g. un virum 15. Juni bei den Dammen FRIEDGEN Marie-Thérèse Tel: 51 54 11 oder SCHÜSSLER Maggy Tel: 51 45 95/ 621 136 435

an iwerweisst den Betrag vun 55,-€ pro Persoun op de Kont

CCPLLULL LU77 1111 0393 3247 0000

vun Gaard an Heem Hunchereng-Fenneng-Näerzeng

Nos partenaires