image calendrier 2024-03-23

Sammelbestellung Blummenbuedem Gaart an Heem Uespelt

De Gaart a Heem Uespelt mecht eng Sammelbestellung vu Lëtzebuerger Blummenbuedem Flora Vitales vum Syndikat Minett-Kompost.

D’Sektioun liwwert Iech de Buedem am Abrëll heem.

Bestellungen gin bis den 23. Mäerz 2024 ugeholl (40 lt. Blummebuedem fir 8,50€)

Unsere Partner