image calendrier 2023-11-26

Amis de Fleur Fiels/ Iernzen Hierkefest

vun 11.30 un Apéro am Centre Culturel op der Medernacherstrooss an der Fiels    Parkplazen sinn hannert der Schoul

Nos partenaires