image calendrier 2023-10-21

Amis de la Fleur Fiels/ Iernzen – Allerhelljenblummemaart

vun 9.00-16.00 beim Centre Culturel op der Medernacherstrooss an der Fiels    Parkplazen sinn hannert der Schoul

Nos partenaires