Wort der Präsidentin

Publiziert vor 2 Jahren

Léif Frënn a Membere vum Gaart an Heem,

D’Wanterpaus ass ugesot an onse Gäert, an ech wëll Iech mat mengem leschte Leitartikel fir dëst Joer net vun Äre Preparative fir d’Feierdeeg ofhalen, dofir just dat wichtegst aus der Ligue.

Fir d’éischt emol en décke Merci un déi Sektiounen, déi d’Regionalen organiséiert hunn, si ware gutt besicht, a mir hate plazeweis flott Diskussiounen. Op Wonsch vun der Regional Norden soll ech hei rappeléieren, datt Dir weiderhin op Presentatioun vun Ärer Sektiounsmemberskaart eng Reduktioun an de Geschäfter vum Verband kritt. Wéi gesot, maache mer net automatesch eng Fréijoersregionaldelegéiertenversammlung, ausser et kommen nach virum leschten Dezember Motiounen eran, déi jo da mussen do diskutéiert ginn.
Avis aux amateurs, an da musse mer ganz schnell Sektioune fannen, déi dat wëllen organiséieren.

Dat sollt Iech all awer net dovun ofhalen, Motiounen ze presentéieren! E weidere Merci un déi Sektiounen, déi bei onsen Ausstellungen eng Hand mat ugepaakt hunn. Mir sinn am Gaang, e Kalenner mat onsem neie Konzept fir dat nächst Joer auszeschaffen a wäerten Iech dann och erëm brauchen. Dat neit Konzept war jiddefalls en décke Succès! Besonnesch mat onser attraktiver Wäikinnigin, déi sech et net huele gelooss huet, dobäi ze sinn.

Mir wäerten nächst Joer rëm eng Rei interessant Formatioune proposéieren. Wéi op de Regionale gesot, dës Fortbildunge si fir all Memberen op, setzt Iech an de Regionalen an den Nopeschsektiounen zesummen, a mellt Iech, wann Dir interesséiert sidd, déi eng oder aner bei Iech an d’Géigend ze kréien. D’Lëscht kënnt an déi 1. Zeitung 2023.

Mir hunn 2022 en éiergäizege Programm entaméiert, an dëst Joer ugefaang, vun onsem Büro aus Gemengen a Sektiounen do ze ënnerstëtzen, wou eng Méiglechkeet besteet, e Gaart ze schafen. Dat wäert, zesumme mat der Entwécklung vun onsem „neien Heem“ an sengem Formatiounszenter, onst Leitmotiv bleiwen an den nächste Joren: déi ëffentlech Hand ze motivéieren, fir hir Bierger Plazen ze fannen, datt jiddereen, dee wëllt, och e Stéckche Gaart zur Verfügung kritt. Dat Uleies hu mir an engem Positiounspabeier festgehalen, dee mer fir d’Superwahljoer 2023 un all politesch Partei schécken, fir datt och si ons Visioune mat an hir Programmer iwwerhuelen.

Sou, ech hat e kuerzen Artikel versprach: Vergiesst net, Iech virum 31.12. ze mellen, wann Dir wëllt an onsem Comité matschaffen, mir sichen och nach ëmmer en neien Tresorier, oder wann Dir wëllt eng Motioun op de Kongress bréngen.

 

Merci all onse Benevollen an alle Sektiouns- an nationale Gremien, de Sektioune fir déi vill Manifestatiounen, déi si dëst Joer organiséiert hunn, onsem Büro fir säin onermiddlechen Asaz, an Iech léif Klenggäertner alleguer, datt Dir onse Fändel héich haalt!

A wéi am Titel gesot, merry, merry Christmas!

Dr. Martine Mergen
Presidentin vun der Liga Gaart an Heem

 

Unsere Partner