Le mot de la présidente

+ Des Kéier mol rëm eppes Schéines fir de Leitartikel

Léif Memberen a Frënn vum Gaart an Heem,

Mir haten ons an de lëschte Méint e schéinen Dag batter verdéngt an hu mat Ongedold drop gewaart: op d’Daf vun onser Rous ‚Gaart an Heem‘. De 17. September war et sou wäit, a mir konnten am wonnerschéine Rousegaart zu Mënsbech bei sonnegem Wieder dëse feierlechen Akt begoen. Dir fannt an dësem Blietchen e schéine groussen Artikel vun onser Chefredactrice, an hoffen, dir kritt lo all Loscht, des wonnerschéi Rous an ärem Gaart ze planzen. En decke Merci de Lëtzebuerger Rousefrënn an dem Christopher Sirres, dee fir ons de Projet begleet huet.

Mir gesinn ons lo geschwënn an de Regionalversammlungen, onst Mini-Täschebuch ass fäerdeg bis dohin, a mir hoffen, iech och geschwë kënne ganz gutt Neiegkeeten zum Projet „Neit Heem“ ze bréngen.

Wat ons finanziell Situatioun ubelaangt, sou hoffen ech, datt mer e flotten Austausch mat onse Sektiounen op de Regionalversammlunge wäerten hunn.

Ons nei Mataarbechterin a PR Fra Liesa Opitz huet sech fix ageschafft, si wäert sech em de Kontakt zu de Sektiounen an de Membere këmmeren, wann eemol alles rëm normal leeft. Mir hunn och déi eng oder aner Kandidatur fir onse laangjärege Gaardeberoder Benjamin Marbes, deen ons jo den 30. September verlooss huet, ze ersetzen. Ech well vun der Geleeënheet profitéieren, dem Ben vun ons all Merci ze soe fir seng laangjäreg Aarbecht bei ons a fir säi weidere berufflechen a private Wee dat Allerbescht ze wënschen.

Wa mer lo musse vill Blieder oprafen, dann ass den Hierscht wierklech do, mir hoffen, der hutt all gutt Resultater mat äre Kulturen, an, wann et em d’Konservéierung vum Uebst a Geméis geet, denkt un onst Täschebuch vum virleschte Joer!

Mat menge beschte Klenggäertnergréiss,

Dr. Martine Mergen

Presidentin vum Gaart an Heem

Nos partenaires