D’Sektioun Fëlschdref hir 100 Joër

« Den 01.10.2022 huet d’Sektioun Fëlschdref hir 100 Joër këne feieren.
E Gedenksteen ass dévoiléiert an e Fotobuch présentéiert ginn an dono ass mat allen Eiregäscht a Gäscht bei flotter Musék bis spéit an den Owend eran gefeiert ginn. »

Nos partenaires