Regionaldelegéiertenversammlungen am Hierscht 2022

Den Zentralcomité an d‘ Regionalkommissiounen invitéieren d’ Comitéen vun de Sektioune Gaart an Heem op d’Delegéiertenversammlungen mat Verdeelung vun den Täschebicher a Memberskaarten 2023.

 

Regional Süden

Samsdes, den 26.11.2022 um 15 Auer

Centre de loisirs

Grouswiss

L-4875 Lamadelaine

 

 

Aus organisatoreschen Grënn, wäre mir Iech dankbar, wann
d’ Sektiounen sech am Sekretariat vun der Ligue geifen un- oder ofmellen.

 

Nos partenaires