Quizauflösung aus unserer Zeitung 01/2022

Viele Begriffe in verschiedenen Sprachen.

Lëtzebuergesch Français Deutsch English Português
Kabes chou Kohl cabbage couve
Pärdsbier mûre Brombeere blackberry amora
Reech râteau Harke rake ancinho
Kaascht houe Hacke hoe enxada
Bommel bourdon Hummel bumblebee abelha
Himmelsdéiercher coccinelle Marienkäfer ladybug joaninha
Mauséiercherszalot mâche Feldsalat lamb’s lettuce canónigos
Kéiseker hérisson Igel hedgehog ouriço
Molbier myrtilles Heidelbeeren blueberries mirtilos
Waasserjoffer libellule Libelle dragonfly libélula
Unsere Partner